• slid2

  • slid3
  • slid1
  • slid4

  • Husbukkeskade i bjælkelag m. ventiler
  • Insektskade i bjælke
  • Angreb af ægte hussvamp
  • Re- imprægneringsventiler monteret i tagkonstruktion

 

Woodcare International fokus på att utveckla och sälja produkter för kemisk bekämpning och förebyggande av insekts- och svampangrepp genom tryck injektion av återimpregnerings ventiler i träkonstruktioner.

T.ex. Borrning Biller / husbock / hästmyror / termiter etc.

T.ex. Torr röta / vit & gul timmer svamp / korkhat etc.

Vi säljer återimpregnerings ventiler och insprutning / sprutor / och svamp / insekter / mögelmedel.