Korksvirkeshus

Re-impregnering: Korksvirkeshus

Facadstolpar står ofta direkt på fuktsugande material eller en skadad/felaktig fuktspärr, därmed kan fukt sugas upp i träet - det gäller speciellt ändträet och orsaka rätangrepp.

Otäta samlmanfogningar mellan korsvirke och grundplatta, etc. samt av sprickor, kan orsaka svampangrepp i konstruktionerna.

Borhålen kan tiltäppas med trä- eller plastproppar.

I grövre konstruktioner placeras ventilerna förskjutna til verandra.  

bindingsvaerk bindingsvaerk 2

bindingsvaerk 3